ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΕCO 695€ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ SILICONE
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΕCO 860€ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ LITHIUM
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ AMPERE 695€ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ SILICONE
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ AMPERE 860€ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ LITHIUM
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ VOLTAGE 1.255€
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ LIFE 1.410€ με Shimano NEXUS INNER 8 speed
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ LIFE 1.325€ με Shimano TY7speed ή NEXUS INNER 3 speed

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΤΥΠΟΥ SCOOTER

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ SCOOTER-BIKE CITY (ΟΔΗΓΙΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑ) 999€
HΛΕΚΤΡΙΚΟ SCOOTER-BIKE CITY TECH (ΟΔΗΓΙΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑ) 1.105€

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ SCOOTERS

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ SCOOTER LIFE 1500 WATT ΜΠΑΤΑΡΙΑ SILICONE 1.695€
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ SCOOTER ECO 800 WATT ΜΠΑΤΑΡΙΑ SILICONE 1.295€
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ SCOOTER ECO SF WATT ΜΠΑΤΑΡΙΑ SILICONE 1.375€
HΛΕΚΤΡΙΚΟ SCOOTER ECO SF WATT ΜΠΑΤΑΡΙΑ LITHIUM 1.775€